Vi gläds över att nu få inleda ett samarbete och uppdrag för Landstinget Dalarna via en koncernövergripande utredning av framtida kostförsörjning för Region Dalarna.