DiningDevelopment tilldelas LINC-stipendium

Vi gläds i företaget över att av Stiftelsen LINC (Stiftelsen Landskrona Innovationscenter) idag 20 december 2018, tilldelat oss ett stipendium för ”Innovativt och framgångsrikt arbete inom Livsmedelsbranschen”.