Logga_cirkel

Välkommen till DiningBenchmark

Webbtjänsten är för närvarande nedstängd.

Pandemin har gett effekter även här, när det gäller minskad tillgång till den volym/mängden

adekvata nyckeltal som behövs inför den årliga uppdateringen.

Därmed har vi tagit beslutet att ”pausa” webbtjänsten till 2022, för att då ta beslut om ev. fortsatt utveckling.

VARFÖR ANVÄNDA VERKTYGET?

  • Jämför den egna kommunens förutsättningar med andra kommuner i Sverige och anpassa jämförelsen efter förutsättningarna.

  • Jämför nyckeltal kopplade till kost-/måltidsverksamhet med andra kommuner i Sverige.

  • Få en överblick över den egna kommunens samt jämförelsekommuners kostnadsfördelning.

  • Jämför specifika poster (t.ex. produktion relaterat till antal helårsresurser, måltidspris och sjukfrånvaro) med såväl medelvärde för jämförelsekommuner som med en enskild kommun.

  • Då strategiska beslut ska fattas kan modellen användas som hjälpmedel genom att kostnadsförändringar kan analyseras. Dessutom kan resultatet av förändring av såväl kostnader som volymer förutsägas.

  • Få insikt och kunskap om effektiva förbättringar i den egna måltids-/restaurangverksamheten.

  • Att systematiskt lära av goda förebilder.

orange-slices-2281844_960_720

FÅ KOLL PÅ KOSTNADERNA
OCH ÖKA KVALITÉN

herbs-906140_1920

SÄTT MÅLTIDEN I FOKUS

DiningDevelopment's modell och BENCHMARKING-VERKTYG är specifikt anpassat för jämförelser mellan kommuner i Sverige, avseende verksamhetsområden inom mat och måltider.

Med verktyget kan man få kontroll på både kvalitet och måltidskostnader, samt optimera användandet av kommuners och landstings skattemedel i professionell måltidsförsörjning.

Låt måltiden till barn, unga och äldre vid förskola, skola och äldreomsorg bli både en god måltidsupplevelse och samtidigt en lönsam affär! 

Logga_white

KONTAKT

Inger Stiltjestrand Svensson
vd, DiningDevelopment AB

inger@diningdevelopment.com
+46 (0)418-145 54
+ 46 (0)703 178850

Invalid Email