Logga_cirkel

Välkommen till DiningBenchmark

Ditt verktyg för att optimera kommunens måltider.

VARFÖR ANVÄNDA VERKTYGET?

  • Jämför den egna kommunens förutsättningar med andra kommuner i Sverige och anpassa jämförelsen efter förutsättningarna.

  • Jämför nyckeltal kopplade till kost-/måltidsverksamhet med andra kommuner i Sverige.

  • Få en överblick över den egna kommunens samt jämförelsekommuners kostnadsfördelning.

  • Jämför specifika poster (t.ex. produktion relaterat till antal helårsresurser, måltidspris och sjukfrånvaro) med såväl medelvärde för jämförelsekommuner som med en enskild kommun.

  • Då strategiska beslut ska fattas kan modellen användas som hjälpmedel genom att kostnadsförändringar kan analyseras. Dessutom kan resultatet av förändring av såväl kostnader som volymer förutsägas.

  • Få insikt och kunskap om effektiva förbättringar i den egna måltids-/restaurangverksamheten.

  • Att systematiskt lära av goda förebilder.

orange-slices-2281844_960_720

FÅ KOLL PÅ KOSTNADERNA
OCH ÖKA KVALITÉN

herbs-906140_1920

SÄTT MÅLTIDEN I FOKUS

DiningDevelopment's modell och BENCHMARKING-VERKTYG är specifikt anpassat för jämförelser mellan kommuner i Sverige, avseende verksamhetsområden inom mat och måltider.

Med verktyget kan man få kontroll på både kvalitet och måltidskostnader, samt optimera användandet av kommuners och landstings skattemedel i professionell måltidsförsörjning.

Låt måltiden till barn, unga och äldre vid förskola, skola och äldreomsorg bli både en god måltidsupplevelse och samtidigt en lönsam affär! 

Logga_white

KONTAKT

Inger Stiltjestrand Svensson
vd, DiningDevelopment AB

inger@diningdevelopment.com
+46 (0)418-145 54
+ 46 (0)703 178850

Invalid Email